n-naseusluge.jpg

Naše usluge

• Predfabrikacija i montaža svih vrsta čeličnih cjevovoda
(Prehrambena industrija, Farmaceutska industrija, Petrokemijska i Kemijska industrija, Papirnice, Elektrane i Kotlovi).

• Proizvodnja i montaža lakih čeličnih konstrukcija

• Obrada lima